(028) 3512 2727Mon. - Fri. 08:00-17:00

Tag Archive for: SAVA Care

    Posted in: SAVA M&E Started by

    Chương trình chăm sóc sức khỏe SAVA CARE

    Nhằm tạo điều kiện khám chữa bệnh tốt nhất cho tất cả nhân viên SAVA M&E. Công ty đưa ra chính sách hỗ trợ chi phí cho nhân viên khám và điều trị bệnh ngoại trú tại tất cả các bệnh viện trong nước mà không cần đến BHYT (bị giới hạn bởi bệnh viện). Chương trình được gọi là SAVA CARE. Chi tiết c...

    Continue reading »