(028) 3512 2727Mon. - Fri. 08:00-17:00

Catalog máy lạnh trung tâm Samsung DVM-S

Posted in: Download Started by

Catalog máy lạnh trung tâm Samsung DVM-S

Xem và tải về Catalogue của máy lạnh trung tâm Samsung DVM S.

Máy lạnh trung tâm Samsung DVM S chỉ có dòng bao gồm cả chiều lạnh và sưởi (heatpump), không có dòng chỉ có làm lạnh (cooling only) vì Samsung muốn sản xuất một loại máy cho tất cả các thị trường trên thế giới.

Download Catalog Máy lạnh Samsung DVM S: https://secufiles.com/6e9g/Samsung_DVMS_Catalog_Full_2015.pdf

Bình luận