Duct Checker - Tính chọn kích thước ống gió, miệng gió

Duct Checker – Tính chọn kích thước ống gió, miệng gió

Duct Checker – Phần mềm giúp tính chọn kích thước ống gió, miệng gió theo tốn thất áp suất tĩnh. Download Duct Checker 170 (mới nhất): https://secufiles.org/mtUt/Duct_Checker_170.exe ○ Ứng dụng Duct Checker Dễ dàng xác định kích thước ống bằng phương pháp áp suất không đổi Đơn vị tham khảo ma sát mất sức đề…

Hướng dẫn lắp đặt máy lạnh trung tâm Daikin - VRV IV

Hướng dẫn lắp đặt máy lạnh trung tâm Daikin – VRV IV

Tài liệu hướng dẫn lắp đặt máy lạnh trung VRV IV của Daikin đầy đủ nhất. Bao gồm hướng dẫn lắp đặt máy lạnh, lắp đặt ống đồng, ống nước ngưng,.. Download tài liệu Hướng dẫn lắp đặt máy lạnh trung tâm Daikin – VRV IV: https://secufiles.org/4R70/VRV_IV_-_HUONG_DAN_LAP_DAT.pdf Xem trực tuyến tài liệu hướng dẫn lắp…