Hướng dẫn lắp đặt ống gió

Khi thiết kế và xây dựng một hệ thống điều hòa không khí – thông gió, việc lắp đặt ống gió là một phần quan trọng không thể thiếu. Tuy nhiên, việc lắp đặt ống gió đòi hỏi sự chú ý và kỹ năng đặc biệt để đảm bảo hệ thống hoạt động tốt và…

Duct Checker - Tính chọn kích thước ống gió, miệng gió

Duct Checker – Tính chọn kích thước ống gió, miệng gió

Duct Checker – Phần mềm giúp tính chọn kích thước ống gió, miệng gió theo tốn thất áp suất tĩnh. Download Duct Checker 170 (mới nhất): https://secufiles.org/mtUt/Duct_Checker_170.exe ○ Ứng dụng Duct Checker Dễ dàng xác định kích thước ống bằng phương pháp áp suất không đổi Đơn vị tham khảo ma sát mất sức đề…