(028) 3512 2727Mon. - Fri. 08:00-17:00

SAVA FC – Những tuyển thủ của SAVA M&E!

Posted in: SAVA M&E Started by

SAVA FC – Những tuyển thủ của SAVA M&E!

Hình ảnh hoạt động giao lưu bóng đá vào thứ 6 hàng tuần giữa SAVA M&E và công ty bạn SEN DECOR.

 

Bình luận