(028) 3512 2727Mon. - Fri. 08:00-17:00

Hệ thống tiếp nhận và hỗ trợ khách hàng trực tuyến

Posted in: SAVA M&E Started by

Hệ thống tiếp nhận và hỗ trợ khách hàng trực tuyến

Với mong muốn được hỗ trợ khách hàng nhanh nhất và thông tin phản hồi giữa SAVA M&E và khách hàng được tốt nhất. SAVA M&E đã đưa vào ứng dụng Hệ thống tiếp nhận và hỗ trợ khách hàng trực tuyến tại website http://support.savame.com.

Khi khách hàng có yêu cầu về việc bảo hành công trình hay bất cứ yêu cầu nào cần SAVA M&E hỗ trợ, khách hàng chỉ việc truy cập vào Website http://support.savame.com và tạo yêu cầu hỗ trợ mới bằng việc nhấn vào nút Tạo yêu cầu mới tại trang đầu tiên và nhập các thông tin yêu cầu hỗ trợ ở trang thông tin. Sau khi khách hàng tạo yêu cầu hỗ trợ xong, đồng nghĩa bộ phận hỗ trợ khách hàng của SAVA M&E sẽ nhận được yêu cầu hỗ trợ của khách hàng và sẽ tiến hành giải quyết yêu cầu của khách hàng ngay lập tức.

support_savame1

support_savame2

Khách hàng có thể theo dõi quá trình giải quyết yêu cầu của chúng tôi bằng các email thông báo được gửi tự động đến khách hàng hoặc xem thông tin ngay trên website hỗ trợ tại trang Theo dõi xử lý, tại trang này khách hàng hãy cung cấp Email và Mã yêu cầu (mã này được phần mềm gửi vào email của khách hàng).

support_savame3

Ngoài ra khách hàng có thể gửi yêu cầu hỗ trợ vào email [email protected], khi khách hàng gửi yêu cầu hỗ trợ vào email này, phần mềm hỗ trợ này sẽ tự động nhận thông tin và chuyển thành yêu cầu gửi đến bộ phận hỗ trợ khách hàng của SAVA M&E.

Tất cả những yêu cầu hỗ trợ của khách hàng và những phúc đáp của bộ phận hỗ trợ đều sẽ được lưu trữ lại trên web, do đó Hệ thống này cũng như là nhật ký bảo hành công trình để SAVA M&E cũng như khách hàng có thể biết rõ tình hình công trình nhằm đưa ra giải pháp khắc phục tốt hơn khi có sự cố xảy ra.

Trân trọng,
SAVA M&E

Luôn luôn nỗ lực hết mình vì sự hài lòng của khách hàng!

Bình luận