Bệnh viện Mỹ Đức (Phú Nhuận)
Bệnh viện Thẩm Mỹ Thảo Điền