(028) 3512 2727Mon. - Fri. 08:00-17:00

Chúc mừng sinh nhật SAVA M&E tròn 10 tuổi (2019)

Posted in: SAVA M&E Started by

Chúc mừng sinh nhật SAVA M&E tròn 10 tuổi (2019)

12/12/2009 – 12/12/2019

Lại đến sinh nhật nữa rồi, lần này là 10 năm tuổi 😀. SAVA M&E chân thành cảm ơn khách hàng và đối tác đã đồng hành cùng SAVA M&E trong 10 năm qua cũng như chặn đường phía trước!

Trân trọng,
SAVA M&E

Bình luận