Tại sao miệng gió bị đọng sương?

Miệng gió bị đọng sương là một hiện tượng thường gặp trong các hệ thống điều hòa không khí, khi hơi nước ngưng tụ trên bề mặt miệng gió. Hiện tượng đọng sương xảy ra khi nhiệt độ ở trên bề mặt miệng gió có giá trị thấp hơn nhiệt độ đọng sương( điểm đọng…