(028) 3512 2727Mon. - Fri. 08:00-17:00

Tại sao phòng không lạnh khi máy điều hòa đã hoạt động

Posted in: Kỹ thuật Started by

Tại sao phòng không lạnh khi máy điều hòa đã hoạt động

tai sao phong khong du lanh

Bước 1. Tại sao phòng không đủ độ lạnh ngay cả khi máy điều hòa đã hoạt động được vài giờ?

• Cục nóng bị dơ va không đủ khả năng tạo môi chất làm lạnh.

• Không đủ môi chất làm lạnh trong hệ thống điều hòa không khí.

• Hệ thống điều hòa không khí có vài vấn đề làm cho máy không tiếp tục hoạt động.

• Cài đặt nhiệt độ quá cao.

• Diện tích phòng quá lớn, công suất của máy không đủ đáp ứng.

• Quạt lồng sốc bị dơ dẫn đến làm giảm độ lạnh.

• Lắp đặt không thích hợp.

[DẤU HIỆU LIÊN QUAN]

Những lỗi này liên quan đến vấn đề sau:

1. Kém lạnh.

2. Đóng băng ở dàn bay hơi

3. Giảm sự lưu thông không khí trong phòng

[NGUYÊN NHÂN]

Những điều có thể là nguyên nhân gây ra hiện tượng lạnh yếu

1. Bụi bẩn làm cản trở hơi lạnh từ máy ra làm không khí lạnh trong phòng giảm đi.

2. Nhiệt độ xung quanh quá cao.

3. Chất làm lạnh bị rò rỉ.

4. Lắp đặt không thích hợp.

[GIẢI PHÁP]

Những giải pháp sau có thể giải quyết vấn đề phòng không đủ độ lạnh ngay cả khi máy điều hòa đã hoạt động được vài giờ.

A. Lưới lọc có thể bị dơ.

Vệ sinh lưới lọc

1. Mở nắp trước của bộ phận trong nhà của máy điều hòa.

2. Tháo lưới lọc ra khỏi máy.

3. Rửa dưới vòi nước đang chảy.

4. Làm khô và lắp lại vào máy.

Bước 2. Tại sao phòng không đủ độ lạnh ngay cả khi máy điều hòa đã hoạt động được vài giờ?

B. Kiểm tra nhiệt độ bên ngoài vì nhiệt độ quá cao hay diện tích phòng quá lớn so với công suất của máy điều hòa.

C. Bộ phận ngoài trời bị dơ, không đủ khả năng làm lạnh.

1. Vệ sinh dàn nóng bằng nước hoặc gọi Kỹ thuật viên Trung tâm bảo hành vệ sinh.

[NHỮNG NHẮC NHỞ QUAN TRỌNG]

1. Lưới lọc nên được vệ sinh 1 lần/tuần vào mùa hè.

Bình luận