Vật liệu cách nhiệt, các tính chất cơ bản và một số vật liệu cách nhiệt thông dụng.

Vật liệu cách nhiệt là những vật liệu được nghiên cứu sản xuất nhằm hạn chế tối ta sự thất thoát nhiệt, mất nhiệt cho công trình xây dựng, hệ thống cơ điện, công nghiệp lạnh, các thiết bị công nghiệp,… Vật liệu cách nhiệt có thể là chất hữu cơ hoặc chất vô cơ,…