(028) 3512 2727Mon. - Fri. 08:00-17:00

Tag Archive for: Tại sao?

  • Tại sao khách hàng chọn SAVA M&E?
    Posted in: SAVA M&E Started by

    Tại sao khách hàng chọn SAVA M&E?

    Sau đây là những lý do mà khách hàng chọn Công ty Cơ Điện Lạnh Sao Vàng (SAVA M&E) làm đơn vị thiết kế – thi công hạng mục Cơ Điện Lạnh! 1. Dịch Vụ Tốt   SAVA M&E luôn quan tâm đến lợi ích của khách hàng và luôn đặt câu hỏi: Khách hàng nhận được gì khi làm việc với SAVA M&E mà kh...

    Continue reading »