Giáo trình năng lượng mặt trời

Giáo trình năng lượng mặt trời của thầy Nguyễn Bốn & Hoàng Dương Hùng Năng lượng mặt trời được xem như là dạng năng lượng ưu việt trong tương lai, nó là nguồn năng lượng sẵn có, sạch và miễn phí. Do vậy năng lượng mặt trời ngày càng được sử dụng rộng rãi trong…