Hệ thống điều hòa không khí thông minh

Hệ thống điều hòa không khí thông minh là một công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning) và đã được sử dụng ngày càng phổ biến trong các tòa nhà, khách sạn, trung tâm mua sắm và các công trình xây dựng khác. Một hệ thống điều hòa không…

Phân biệt điều hòa trung tâm VRV và VRF

Nhiều người lầm tưởng hệ điều hòa trung tâm VRV và VRF là hai loại công nghệ HVAC khác nhau. Trên thực tế thì đây là hai thuật ngữ dùng để gọi cùng một loại công nghệ HVAC. Điều hòa trung tâm VRV VRV (viết tắt của từ “Variable Refrigerant Volume”) là công nghệ điều…