(028) 3512 2727Mon. - Fri. 08:00-17:00

Phần mềm tính toán thiết kế máy lạnh trung tâm Panasonic VRF (FSV-EX)

Posted in: Download Started by

Phần mềm tính toán thiết kế máy lạnh trung tâm Panasonic VRF (FSV-EX)

Panasonic trân trọng thông báo phát hành phần mềm thiết kế hệ thống VRF (FSV-EX) tiên tiến mới. Xây dựng thành công phần mềm hỗ trợ thiết kế hệ thống VRF, cung cấp cho những nhà thiết kế, nhà thầu lắp đặt và các đại lý có nhu cầu để thiết kế và sử dụng sản phẩm điều hòa của Panasonic cho các dự án.

Phần mềm hỗ trợ thiết kế hệ thống VRF có thể sử dụng cho tất cả sản phẩm VRF Panasonic

Tính năng bao gồm:

  • Dễ dàng sử dụng nhờ hướng dẫn tự động của hệ thống
  • TÍnh năng tự động tính toán kích thước, khối lượng đường ống và dây điều khiển
  • Chức năng chuyển đổi điều kiện hoạt động và chức năng hệ thống đường ống
  • Xuất qua các định dạng Auto CAD (DXF), Excel và PDF
  • Sơ đồ nguyên lý chi tiết dây điều khiển và đường ống

Download Panasonic VRF – Phần mềm tính toán thiết kế Panasonic Air Conditioning Design Software v2.17.212.1213 (2019):

Bình luận