(028) 3512 2727Mon. - Fri. 08:00-17:00

Hướng dẫn lắp đặt máy lạnh trung tâm Daikin – VRV IV

Posted in: Download Started by

Hướng dẫn lắp đặt máy lạnh trung tâm Daikin – VRV IV

Tài liệu hướng dẫn lắp đặt máy lạnh trung VRV IV của Daikin đầy đủ nhất. Bao gồm hướng dẫn lắp đặt máy lạnh, lắp đặt ống đồng, ống nước ngưng,..

Download tài liệu Hướng dẫn lắp đặt máy lạnh trung tâm Daikin – VRV IV: https://secufiles.com/4R70/VRV_IV_-_HUONG_DAN_LAP_DAT.pdf

Xem trực tuyến tài liệu hướng dẫn lắp đặt máy lạnh trung tâm VRV IV – Daikin:

Bình luận