Các ưu điểm chính của điều hòa LG

Thân thiện với môi trường Môi chất lạnh thân thiện với môi trường R32 là môi chất làm lạnh thân thiện với môi trường, xếp loại môi chất lạnh “Go Green” hiệu suất cao. Lượng môi chất làm lạnh R32 được sử dụng thấp hơn đáng kể so với môi chất làm lạnh R410A, nhờ…