Ứng dụng của Công cụ mô phỏng SOLIDWORKS Flow Simulation trong hệ thống điều hòa không khí.

Ứng dụng mô phỏng HVAC trong SOLIDWORKS Flow Simulation không chỉ giúp các nhà thiết kế dự đoán và tối ưu hóa luồng không khí, mà còn mở ra khả năng điều chỉnh hiệu quả nhiệt độ trong môi trường làm việc. Bằng cách sử dụng công nghệ tiên tiến, SOLIDWORKS Flow Simulation cho phép…