Catalogue điều hòa Multi Split - Samsung (2023)

Catalogue Điều hòa Multi Split – Samsung (2023)

Giới thiệu Catalogue Điều hòa Multi Split – Samsung (2023) Điều hòa Multi Split là hệ thống điều hòa không khí có một dàn nóng kết nối với nhiều dàn lạnh. Điều này giúp tiết kiệm không gian lắp đặt, đồng thời tăng tính linh hoạt trong việc bố trí dàn lạnh. Samsung là một…