(028) 3512 2727Mon. - Fri. 08:00-17:00

Tag Archive for: Khách sạn

  • Khách sạn nên dùng máy lạnh nào?
    Posted in: Kỹ thuật Started by

    Khách sạn nên dùng máy lạnh nào?

    Chắc hẳn khi bạn đầu tư khách sạn thì bạn sẽ đặt câu hỏi nên sử dụng máy lạnh loại nào cho phù hợp với nhu cầu đâu từ, cũng như tính hiệu quả và khả năng thu hồi vốn? Để tư vấn cho bạn nên dùng loại máy lạnh nào phù hợp cho khách sạn thì cho phép tôi phân loại khách sạn đạt tiêu chuẩn khách ...

    Continue reading »