Giải pháp thông gió (ERV) của LG

Giải pháp thông gió (ERV) của LG

Giải pháp thông gió ERV của LG là một giải pháp hiệu quả cao cho không khí trong lành trong nhà. Với chức năng lọc không khí nhiều bước, bạn có thể hít thở không khí trong lành hơn. Tính năng giải pháp thông gió (ERV) của LG Kết nối chặt chẽ với hệ thống…