(028) 3512 2727Mon. - Fri. 08:00-17:00

Tag Archive for: Công nghệ 4.0

  • Nhà thông minh (Smarthome) công nghệ 4.0
    Posted in: Kỹ thuật Started by

    Nhà thông minh (Smarthome) công nghệ 4.0

    Nhà thông minh (Smarthome) công nghệ 4.0 là gì? Đó là ngôi nhà được trang bị hệ thống thông minh với các thiết bị được kết nối internet bằng WiFi hoặc cáp mạng và được điều khiển thông qua giọng nói với trợ lý ảo như Siri (Apple), Google Assistant, Alexa (Amazon) hay Cortana (Microsoft). Đó là nhà thông m...

    Continue reading »