Ứng dụng Panasonic Comfort Cloud

Panasonic Comfort Cloud là ứng dụng cho phép bạn điều khiển máy điều hòa thông minh bằng điện thoại hay máy tính bảng. Khi bạn ở nhà, ở văn phòng hoặc đang quản lí một doanh nghiệp bán lẻ, Panasonic Comfort Cloud giúp bạn kiểm soát chất lượng không khí trong nhà hoàn toàn một…