Lắp đặt thanh Busway

1. Phạm vi áp dụng lắp đặt thanh Busway: – Sử dụng trong công tác lắp đặt thanh dẫn điện – Busway.2. Các tiêu chuẩn tham khảo lắp đặt thanh Busway:– TCVN 9002:2012;– TCVN 9207:2012;– IEC/EN 60439-2.3. Công tác chuẩn bị lắp đặt thanh Busway:– Chuẩn bị bản vẽ thi công đã được phê duyệt;–…