(028) 3512 2727Mon. - Fri. 08:00-17:00

Máy lạnh trung tâm LG Multi V.5 – Video giới thiệu tính năng nỗi bật

Posted in: Kỹ thuật Started by

Máy lạnh trung tâm LG Multi V.5 – Video giới thiệu tính năng nỗi bật

Video giới thiệu các tính năng nỗi bật của máy lạnh trung tâm LG Multi V.5 ra mắt năm 2017.

Bình luận