MATLAB là gì? Và ứng dụng MATLAB trong ngành HVAC.MATLAB là gì? Và ứng dụng MATLAB trong ngành HVAC. 4