(028) 3512 2727Mon. - Fri. 08:00-17:00

Tag Archive for: VRF

  • Điều hòa không khí trung tâm Mitsubishi
    Posted in: Kỹ thuật Started by

    Điều hòa không khí trung tâm Mitsubishi

    Hệ thống điều hòa không khí trung tâm Mitsubishi là thương hiệu đã được khẳng định trên toàn thế giới với chất lượng hoàn hảo và các tính năng ưu việt. Đây là công nghệ giúp kiểm soát nhiệt độ, lưu thông và làm sạch không khí bên trong bất kì tòa nhà nào dù lớn hay nhỏ. Được sản xuất theo...

    Continue reading »