(028) 3512 2727Mon. - Fri. 08:00-17:00

Tag Archive for: Tuyển dụng

  • Tuyển dụng Kỹ sư Điện (M&E)
    Posted in: SAVA M&E Started by

    Tuyển dụng Kỹ sư Điện (M&E)

    Công ty TNHH Cơ Điện Lạnh Sao Vàng (SAVA M&E) đang cần tuyển dụng Kỹ Sư Điện (M&E) phụ trách thiết kế – đấu thầu với chi tiết công việc và yêu cầu như sau: Số lượng tuyển dụng: 2 kỹ sư. Mức lương: 12 – 15 triệu đồng/tháng + thưởng theo quý. Mô tả công việc: Triển khai thiết kế h...

    Continue reading »