Giáo trình kỹ thuật sấy

Giáo trình kỹ thuật sấy

Giáo trình kỹ thuật sấy của thầy Hoàng Văn Chước Sơ lược: CHƯƠNG I: ĐỐI TƯỢNG SẤY VÀ MỐI QUAN HỆ CỦA CHÚNG 1.1 Nguyên vật liệu ẩm 1.2 Tác nhân sấy 1.3 Quan hệ giữa vật liệu ẩm và không khí chung quanh CHƯƠNG II : CƠ SỞ KỸ THUẬT SẤY 2.1 Cân bằng vật…