Hệ thống điều hòa không khí thông minh

Hệ thống điều hòa không khí thông minh là một công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning) và đã được sử dụng ngày càng phổ biến trong các tòa nhà, khách sạn, trung tâm mua sắm và các công trình xây dựng khác. Một hệ thống điều hòa không…