(028) 3512 2727Mon. - Fri. 08:00-17:00

Quận 10

  • Beta Cinema Cao Thắng

    SAVA M&E thiết kế - thi công hệ thống cơ điện lạnh cho rạp phim Beta Cinema Cao Thắng, Tp.HCM