Máy lạnh trung tâm VRF Mitsubishi Heavy KXZMitsubishi Heavy KXZ - High EER 4
Mitsubishi Heavy KXZ - High EER 6