(028) 3512 2727Mon. - Fri. 08:00-17:00

Catalogues Daikin VRV IV TAYM – PCVMT1613 (2017)

Posted in: Download Started by

Catalogues Daikin VRV IV TAYM – PCVMT1613 (2017)

Catalogues Daikin VRV IV TAYM – PCVMT1613 – Cuối năm 2016, Daikin thay đổi model dàn nóng của dòng máy lạnh trung tâm VRV IV với hệ số tiết kiệm điện được nâng lên cao hơn. Dự tính dòng máy lạnh trung tâm VRV IV mới này sẽ được cung cấp tại thì trường Việt Nam vào đầu năm 2017

Download Catalogues Daikin VRV IV – TAYM – PCVMT1613 tại: https://secufiles.com/1E2D/Daikin_VRV_IV_TAYM_-_PCVMT1613_(2016).pdf

Xem trực tuyến Catalogues Daikin VRV IV – TAYM – PCVMT1613

Bình luận