(028) 3512 2727Mon. - Fri. 08:00-17:00

Catalogue Máy lạnh trung tâm Mitsubishi Heavy KXZ (VRF)

Posted in: Download Started by

Catalogue Máy lạnh trung tâm Mitsubishi Heavy KXZ (VRF)

Xem và Download Catalogue Máy lạnh trung tâm Mitsubishi Heavy KXZ (VRF) – Dòng máy lạnh trung tâm mới nhất của Mitsubishi Heavy được giới thiệu vào giữa tháng 6/2014 với mã hiệu KXZ.

Download Catalogue Máy lạnh trung tâm Mitsubishi Heavy KXZ (VRF) tại: https://secufiles.com/4R77/Mitsubishi_Heavy_-_VRF_KXZ_-_Catalogue.pdf
Xem trực tuyến Catalogue Máy lạnh trung tâm Mitsubishi Heavy KXZ (VRF):

Bình luận