(028) 3512 2727Mon. - Fri. 08:00-17:00

Catalogue Máy lạnh trung tâm Daikin VRV A/X – 2019

Posted in: Download Started by

Catalogue Máy lạnh trung tâm Daikin VRV A/X – 2019

Năm 2018 Daikin ra mắt dòng sản phẩm cao cấp VRV A. Và năm 2019 Daikin tiếp tục cho ra mắt dòng sản phẩm máy lạnh trung tâm VRV X với tính năng tiết kiệm cao hơn VRV IV (2014) và VRV A (2018) tại Việt Nam.

Dòng sản phẩm VRV A hướng đến khách hàng ưu tiên về tiết kiệm năng lượng, công trình xanh.

Xem trực tuyến Catalogue máy lạnh trung tâm Daikin VRV A/X 2019

Download Catalogue máy lạnh trung tâm Daikin VRV A/X 2019: https://secufiles.com/agjN/Catalogue_Daikin_VRV_A,X_(2019).pdf

Model dàn nóng của máy lạnh trung tâm Daikin VRV A/X 2019:

Model NameCombination
RXUQ 6 AYRXUQ 6 AY
RXUQ 8 AYRXUQ 8 AY
RXUQ 10 AYRXUQ 10 AY
RXUQ 12 AYRXUQ 12 AY
RXUQ 14 AYRXUQ 14 AY
RXUQ 16 AYRXUQ 16 AY
RXUQ 18 AYRXUQ 18 AY
RXUQ 20 AYRXUQ 20 AY
RXUQ 12 AMYRXUQ 6 AYRXUQ 6 AY
RXUQ 14 AMYRXUQ 6 AYRXUQ 8 AY
RXUQ 16 AMYRXUQ 8 AYRXUQ 8 AY
RXUQ 18AMYRXUQ 8 AYRXUQ 10 AY
RXUQ 20 AMYRXUQ 8 AYRXUQ 12 AY
RXUQ 22 AMYRXUQ 10 AYRXUQ 12 AY
RXUQ 24 AMYRXUQ 12 AYRXUQ 12 AY
RXUQ 26 AMYRXUQ 12 AYRXUQ 14 AY
RXUQ 28 AMYRXUQ 12 AYRXUQ 16 AY
RXUQ 30 AMYRXUQ 12 AYRXUQ 18 AY
RXUQ 32 AMYRXUQ 12 AYRXUQ 20 AY
RXUQ 34 AMYRXUQ 14 AYRXUQ 20 AY
RXUQ 36 AMYRXUQ 16 AYRXUQ 20 AY
RXUQ 38 AMYRXUQ 18 AYRXUQ 20 AY
RXUQ 40 AMYRXUQ 20 AYRXUQ 20 AY
RXUQ 18 AMYRXUQ 6 AYRXUQ 6 AYRXUQ 6 AY
RXUQ 20 AMYRXUQ 6 AYRXUQ 6 AYRXUQ 8 AY
RXUQ 42 AMYRXUQ 12 AYRXUQ 12 AYRXUQ 18 AY
RXUQ 44 AMYRXUQ 12 AYRXUQ 12 AYRXUQ 20 AY
RXUQ 46 AMYRXUQ 12 AYRXUQ 14 AYRXUQ 20 AY
RXUQ 48 AMYRXUQ 12 AYRXUQ 16 AYRXUQ 20 AY
RXUQ 50 AMYRXUQ 12 AYRXUQ 18 AYRXUQ 20 AY
RXUQ 52 AMYRXUQ 12 AYRXUQ 20 AYRXUQ 20 AY
RXUQ 54 AMYRXUQ 14 AYRXUQ 20 AYRXUQ 20 AY
RXUQ 56 AMYRXUQ 16 AYRXUQ 20 AYRXUQ 20 AY
RXUQ 58 AMYRXUQ 18 AYRXUQ 20 AYRXUQ 20 AY
RXUQ 60 AMYRXUQ 20 AYRXUQ 20 AYRXUQ 20 AY

Bình luận