Hướng dẫn quy trình thử áp lực

Áp suất là một yếu tố quan trọng đảm bảo sự vận hành của các hệ thống lạnh. Trong bài viết này chúng tôi xin hướng dẫn quy trình thử áp lực một cách chính xác. 1. Phạm vi áp dụng: 2. Tài liệu tham khảo 3. Quy trình thử áp lực Quy trình chi…